[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

Warszawa, dnia 29.11.2018 r. UZP/DKZP/KND/11/18 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. ul. A. Piechowskiego 36 83-400 Kościerzyna Rodzaj zamówienia: usługa Przedmiot zamówienia: Usługi serwisowe pojazdów Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Wartość zamówienia: 155 604,00 zł (36 830,22 euro) Data udzielenia zamówienia: 31 grudnia 2015 r. Wszczęcie kontroli: na wniosek II. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku. Po przeprowadzeniu kontroli doraźnej przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 154 pkt 11 oraz art. 161 ust. 1 w związku z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej "ustawą Pzp", Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp1 przez opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania 1 t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w sposób nieproporcjonalny do ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28