powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 22 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący:Jolanta Markowska Protokolant: Rafał Komoń, Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 i 20 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 października 2018 r. przez wykonawcę: Eplaneta Sp. z o.o., ul. Piwna 32, 43-100 Tychy w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Centrum Onkologii - Instytut M. Skłodowskiej-Curie, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, przy udziale wykonawcy Ediko Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1.uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie weryfikacji szczegółowych parametrów technicznych wprowadzonych do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Firewall - Centrum Danych - Centrum Danych (TKP 3.9) oraz Firewall - Centrum Onkologii (TKP 3.10) Załącznikiem nr 2 do wyjaśnień I treści SIWZ z dnia 19 października 2018 r. pod kątem ich niezbędności w zaspokojeniu uzasadnionych i obiektywnych potrzeb zamawiającego oraz dokonanie stosownej zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie z uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji i ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.