powrót do wyników wyszukiwania

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 2018-11-06, XI Ga 597/18 premium

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE Dnia 6 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Szczerbowska Sędziowie: SSO Anna Górna (spr.) SSO Magdalena Cichocka Protokolant: Patrycja Arkitek po rozpoznaniu w dniu 25 października 2018 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy ze skargi zamawiającego ... na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 18 maja 2018 r. sygn. akt KIO 862/18 przy udziale wykonawcy ... I. oddala skargę; II. koszty stron związane z udziałem w sprawie wzajemnie znosi. Sygn. akt [sygnatura ukryta] UZASADNIENIE Dnia 2 maja 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na podstawie art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 1 oraz art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 1579 ze zm.) wykonawca ... z ... wniósł odwołanie w postępowaniu Zamawiającego ... o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do indywidualnego i zbiorowego żywienia w warunkach polowych. Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2018/S 009-015397 opublikowano dnia 13 stycznia 2018 roku. Odwołanie wniesiono od niezgodnej z przepisami ustawy czynności ...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.