Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2018-10-26, XIX Ga 1058/18 premium

Sygn. akt XIX Ga 1058/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE Dnia 26 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grzegorz Misina Sędziowie: SO Jarema Czapla SR del. Magdalena Grabowska (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Starzyczny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2018 r. w Katowicach sprawy ze skargi ... przy uczestnictwie : 1. ... 2. Wykonawcy ... o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi ... od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 lipca 2018 r. sygn. akt KIO 1412/18 1. oddala skargę, 2. zasądza od skarżącego na rzecz uczestnika ... kwotę 5417 (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem kosztów procesu w postępowaniu skargowym. Sygn. akt XIX Ga 1058/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem Krajowa Izba Odwoławcza w punkcie 1 oddaliła odwołanie wykonawcy ... w punkcie 2 kosztami postępowania obciążyła wykonawcę i zaliczyła w poczet kosztów kwotę 7.500 zł uiszczoną przez wykonawcę tytułem wpisu od odwołania oraz w punkcie 3 zasądziła od wykonawcy na zamawiającego ... kwotę 3.750 zł stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika i dojazdu na posiedzenie Izby. ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28