powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 27 września 2018 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Członek GKO: Klaudia Stelmaszczyk (spr.) Członkowie: Członek GKO: Agnieszka Szymankiewicz Członek GKO: Sylwester Kuchnio Protokolant: Paweł Matusiak przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Roberta Wydry, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 27 września 2018 r., odwołania złożonego przez Zastępcę Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych na niekorzyść Obwinionego (...) - zam. (...), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2017 r. sygn. akt: DB-0965/50/17, w części w którym Komisja uznała (...) - pełniącego w czasie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Burmistrza Miasta i Gminy (...) : 1. za niewinnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych, polegającego (cytat z sentencji) "na zaniechaniu przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji wg stanu na 31.12.2015 r. następujących kont: a) 071 - "...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.