powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 29 listopada 2018 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Przewodniczący GKO: Mariusz Jerzy Golecki Członkowie: Członek GKO: Dariusz Chmielecki Członek GKO: Sylwester Kuchnio (spr.) Protokolant: Paweł Matusiak przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Damiana Grzelki, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 29 listopada 2018 r., odwołania złożonego przez Obwinionego (...) - zam. (...), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 września 2018 r. sygn. akt: KO.0022-42-1-16/18, którym Komisja uznała (...) - pełniącego w czasie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w (...), za odpowiedzialnego popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych polegającego na zawarciu w dniu 5 października 2015 r. umowy na dostawę owsa do kotłowni z terminem realizacji wykraczającym poza dany rok budżetowy bez dysponowania stosownym upoważnieniem, co ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.