[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

Warszawa, dnia 24.10.2018 r. UZP/DKZP/KND/14/18 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Szpital "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie ul. Hallera 31 82-500 Kwidzyn Rodzaj zamówienia: usługa Przedmiot zamówienia: wynajem ambulansów sanitarnych dla potrzeb "ZDROWIE" sp. z o.o. w Kwidzynie Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Wartość zamówienia: 151 219,44 zł (35 792,43 euro) Data udzielenia zamówienia: 23 kwietnia 2014 r. Wszczęcie kontroli: na wniosek II. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku. Po przeprowadzeniu kontroli doraźnej przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 154 pkt 11 oraz art. 161 ust. 1 w związku z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej "ustawą Pzp", Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisów: 1) art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX w Toruniu ze względu na zastosowanie w ofercie błędnej stawki podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny, zobowiązujący do jej odrzucenia; 2) art. 25 ust. 1 pkt ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28