[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2019

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO M. CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu23 stycznia 2019 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] Telecom Italia SpA przeciwko Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA), przy udziale: Open Fiber SpA [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy)] Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Przetarg ograniczony - Wykonawcy dopuszczeni do przedstawienia oferty - Procedura łączenia przez przejęcie przeprowadzona w toku postępowania o udzielenie zamówienia - Konieczność zachowania tożsamości prawnej pomiędzy etapem preselekcji a przedstawieniem oferty 1. W niniejszym odesłaniu prejudycjalnym Consiglio di Stato (rada stanu, Włochy) podnosi kwestię, czy spółka początkowo wybrana w przetargu ograniczonym zachowuje zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE(2) "tożsamość prawną i materialną", w przypadku gdy spółka ta dokonuje połączenia przez przejęcie z inną spółką, również wybraną, która ostatecznie nie przedstawiła żadnej oferty. 2. Niniejsza sprawa jest w pewnym sensie odwrotnością sprawy, w której zapadł wyrok MT Højgaard i Züblin(3), w której...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28