[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2017

Sygn. akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Członek GKO: Piotr Gryska (spr.) Członkowie: Członek GKO: Jacek Najfeld Członek GKO: Teresa Warszawska Protokolant: Paweł Matusiak przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Pawła Laudańskiego, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 16 stycznia 2017 r., w sprawie odwołania wniesionego przez Obwinionego (...) - zam. (...) , od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 maja 2016 r. sygn. akt: DFP-RKO-540- 16/16/15, którym Komisja, uznała Pana (...) - pełniącego w czasie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Dyrektora Zarządu Dróg (...), "odpowiedzialnym za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 13 pkt 7 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niedokonaniu w terminie przez wykorzystującego środki publiczne związane z realizacją programów lub ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zaliczka

1   -   jako podmiotu, któremu został udzielona zaliczka. Słusznie Obwiniony wskazuje, że beneficjentem

2   -   zawarte w zaskarżonym orzeczeniu, iż zaliczka udzielona została Zarządowi Dróg Wojewódzkich

3   -   i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek, a także terminy składania wniosków

+31 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28