powrót do wyników wyszukiwania

Przejdź do wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy.docx

WNIOSEK O UCHYLENIE ZAKAZU ZAWARCIA UMOWY Zgodnie z treścią art. 183 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[footnoteRef:1] (dalej jako: ustawa Pzp) w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postępowania kończącego postępowanie odwoławcze. [1: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ] Przepis art. 183 ust. 2 ustawy Pzp daje zamawiającemu możliwość złożenia do Izby wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Wniosek można złożyć: (1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, (2) osobiście, (3) za pośrednictwem posłańca albo (4) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej[footnoteRef:2]. [2: art. 183 ust. 6 ustawy Pzp] Dokument ma charakter przykładowy. Celem jego przygotowania było przybliżenie tematyki wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Treść wniosku może być ukształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. Dokument został opracowany według stanu prawnego...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.