powrót do wyników wyszukiwania

Przejdź do pełnomocnictwo.doc

PEŁNOMOCNICTWO W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM Strony (odwołujący i zamawiający) i zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego/uczestnicy postępowania odwoławczego mogą działać w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej jako: Izba) osobiście, jak i przez pełnomocnika. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) nie reguluje kwestii pełnomocnictwa w postępowaniu odwoławczym. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 185 ust. 7 ustawy Pzp do treści pełnomocnictwa w postępowaniu odwoławczym stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, w tym art. 98 oraz art. 106. Z uwagi na zastosowanie do pełnomocnictw w postępowaniu odwoławczym przepisów kodeksu cywilnego, celem udzielania dalszych pełnomocnictw niezbędne jest zawarcie umocowania do takiej czynności w treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do wniesienia odwołania nie może być pełnomocnictwem ogólnym, ponieważ wniesienie środka ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.