powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie ws. wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy KIO – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 27 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Klaudia Szczytowska - Maziarz Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 listopada 2018 r. w Warszawie wniosku Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa - z dnia 23 listopada 2018 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usługi transmisji danych sieci WAN" (nr postępowania: 6060/ILG 8/14374/01862/18/P), w związku z odwołaniem wniesionym przez TK Telekom Sp. z o.o., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa w dniu 19 listopada 2018 r. postanawia: uchyla zakaz zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Uzasadnienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa zwana dalej: "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." albo "Zamawiającym" zwróciła się w dniu 23 listopada 2018 r. z wnioskiem o uchylenie zakazu zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.