[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Rzeszowie – 2018

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Rzeszowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Jacek Surmacz /spr./ Sędziowie WSA Grzegorz Panek WSA Piotr Popek Protokolant ref. Anna Kotowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2018 r. sprawy ze skargi Gminy "A." na decyzję Zarządu Województwa z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów unijnych finansowanych z udziałem środków europejskich oddala skargę. UZASADNIENIE Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2018r. nr [...] Zarząd Województwa (Instytucja Zarządzająca bądź IZ), po rozpatrzeniu odwołania Gminy S. (Skarżący bądź Beneficjent), utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Instytucja pośrednicząca) z dnia [...] marca 2018 r., znak [...], zobowiązującą Gminę S. do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykorzystanych z naruszeniem procedur, w kwocie 27 555 zł wraz z odsetkami. Z treści decyzji oraz przedłożonych dokumentów wynika, że Gmina S. złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wniosek o dofinansowanie projektu pn. "[...]", który został wybrany do dofinansowania. W dniu 2 listopada 2016 r. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.