Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2018-06-29, XIII Ga 546/18 premium

Sygn. akt XIII Ga 546/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE Dnia 29 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia SO Iwona Godlewska Sędziowie: SSO Jarosław Pawlak SSO Bartosz Kaźmierak Protokolant stażysta Jakub Choiński po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 roku w Łodzi na rozprawie skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie o sygn. akt KIO 448/18, wydanego na skutek odwołania wniesionego w dniu 9 marca 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w M., (...) Z. P. w Ł. w postępowaniu prowadzonym przez (...) Spółkę Akcyjną w Ł. przy udziale zamawiającego (...) Spółki Akcyjnej w Ł. oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., (...) spóła z ograniczoną odpowiedzialnością w M., (...) Z. P. w Ł. 1. oddala skargę; 2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w Ł. oraz (...) spółki z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28