powrót do wyników wyszukiwania

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2018-06-29, XIII Ga 546/18 premium

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE Dnia 29 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia SO Iwona Godlewska Sędziowie: SSO Jarosław Pawlak SSO Bartosz Kaźmierak Protokolant stażysta Jakub Choiński po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 roku w Łodzi na rozprawie skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie o sygn. akt KIO 448/18, wydanego na skutek odwołania wniesionego w dniu 9 marca 2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w M., (...) Z. P. w Ł. w postępowaniu prowadzonym przez (...) Spółkę Akcyjną w Ł. przy udziale zamawiającego (...) Spółki Akcyjnej w Ł. oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., (...) spóła z ograniczoną odpowiedzialnością w M., (...) Z. P. w Ł. 1. oddala skargę; 2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w Ł. oraz (...) spółki z ...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.