powrót do wyników wyszukiwania

Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2018-09-26, XIII Ga 546/18 premium

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE Dnia 26 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Wójcik Sędziowie: SO Mariola Szczepańska SO Tomasz Bajer (spraw.) po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. w Łodzi, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 marca 2018 r. , sygn. akt KIO 448/18, wydanego na skutek odwołania wniesionego w dniu 9 marca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w M. i Z. P. w postępowaniu prowadzonym przez (...) spółkę akcyjną w Ł. przy udziale zamawiającego (...) spółki akcyjnej w Ł. oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. i Z. P. na skutek zażalenia skarżącego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2018 r., sygn. akt [sygnatura ukryta] postanawia: I. zmienić zaskarżone postanowienie ...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.