Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2018-09-26, XIII Ga 546/18 premium

Sygn. akt XIII Ga 546/18 POSTANOWIENIE Dnia 26 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Wójcik Sędziowie: SO Mariola Szczepańska SO Tomasz Bajer (spraw.) po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. w Łodzi, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 marca 2018 r. , sygn. akt KIO 448/18, wydanego na skutek odwołania wniesionego w dniu 9 marca 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w M. i Z. P. w postępowaniu prowadzonym przez (...) spółkę akcyjną w Ł. przy udziale zamawiającego (...) spółki akcyjnej w Ł. oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. i Z. P. na skutek zażalenia skarżącego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2018 r., sygn. akt XIII Ga 546/18 postanawia: I. zmienić zaskarżone postanowienie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28