Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 2018-07-02, V Ga 208/18 premium

Sygn. akt V Ga 208/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 lipca 2018r. Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący - SSO Wiesław Kasprzyk Sędziowie SSO Adam Barczak SSR del. Joanna Bury (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Chodkowska po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy ze skargi wykonawcy ... S.A. w ... z udziałem zamawiającego ... na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26/03/2018r. sygn. akt KIO 463/18 I. oddala skargę; II. zasądza od skarżącego na rzecz zamawiającego kwotę 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu skargowym. Sygn. akt V Ga 208/18 TRANSKRYPCJA UZASADNIENIA WYROKU ****** poczatektekstu PEH607597_01 [Przewodniczący 00:01:50.000] Wyrokiem z dnia 262018 roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy ... z siedzibą w ... w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego ... z siedzibą w ... oraz kosztami postępowania obciążyła wykonawcę, czyli ... z siedzibą w ... Wyrok został oparty następujących ustaleniach faktycznych. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie przygotowania i realizacji przez ... w ... zadania inwestycyjnego pod tytułem centrum badań ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28