powrót do wyników wyszukiwania

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 2018-07-02, V Ga 208/18 premium

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 lipca 2018r. Sąd Okręgowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący - SSO Wiesław Kasprzyk Sędziowie SSO Adam Barczak SSR del. Joanna Bury (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Chodkowska po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. w Olsztynie na rozprawie sprawy ze skargi wykonawcy ... S.A. w ... z udziałem zamawiającego ... na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26/03/2018r. sygn. akt KIO 463/18 I. oddala skargę; II. zasądza od skarżącego na rzecz zamawiającego kwotę 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu skargowym. Sygn. akt [sygnatura ukryta] TRANSKRYPCJA UZASADNIENIA WYROKU ****** poczatektekstu PEH607597_01 [Przewodniczący 00:01:50.000] Wyrokiem z dnia 262018 roku Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie wykonawcy ... z siedzibą w ... w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego ... z siedzibą w ... oraz kosztami postępowania obciążyła wykonawcę, czyli ... z siedzibą w ... Wyrok został oparty następujących ustaleniach faktycznych. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie przygotowania i realizacji przez ... w ... zadania inwestycyjnego pod tytułem centrum badań ...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.