Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2018-06-15, XXIII Ga 95/18 premium

Sygn. akt XXIII Ga 95/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - SSO Wiktor Piber (sprawozdawca) Sędziowie: SO Bernard Litwiniec SO Aneta Łazarska Protokolant sądowy: Mariusz Bajsztok po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2018 r., w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. odwołującego się Konsorcjum wykonawców (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) w W. (R.), (...) spółki akcyjnej w N. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na skutek skarg: - (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. (sygn. akt XXIII Ga 95/18); - Konsorcjum wykonawców S. (...) a.s. w P. (R.), S. (...) a.s. w O. (R.) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (sygn. akt XXIII Ga 103/18) od pkt. 1, 1.2 oraz 2. - 2.2 wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO (...) I. oddala skargę (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. i zasądza od skarżącego na rzecz Konsorcjum wykonawców (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) w W. (R.), (...) spółki akcyjnej w N. kwotę 12500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) tytułem kosztów ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28