powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 11 października 2018 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego GKO: Wojciech Robaczyński Członkowie: Członek GKO: Anna Packo (spr.) Członek GKO: Paweł Adam Trojan Protokolant: Anna Jedlińska przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Anny Rotter, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2018 r. odwołania wniesionego przez Obwinioną (...), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 czerwca 2018 r., sygn. akt: KDF-53/12/2018, którym uznano Obwinioną (...) - pełniącą w czasie naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy (...) - odpowiedzialną za naruszenie dyscypliny finansów publicznych...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.