powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 24 września 2018 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Członek GKO: Leszek Bielecki (spr.) Członkowie: Członek GKO: Mariusz Haładyj Członek GKO: Katarzyna Ronikier-Dolańska Protokolant: Anna Jedlińska przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Arkadiusza Babczuka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2018 r. odwołania wniesionego przez obrońcę w imieniu Obwinionej (...), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 maja 2018 r., sygn. akt: NDB-50/Ł/45/2017, którym uznano Obwinioną (...) ‒ pełniącą w czasie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję dyrektora Teatru (...) - odpowiedzialną za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 uondfp, polegające na zaniechaniu dochodzenia przez Teatr (...) należności z tytułu kar umownych za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, o których mowa w § 9 ust. 1 lit. a umowy nr 21/2015 z dnia 15 ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.