powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 17 września 2018 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Członek GKO: Sylwester Kuchnio Członkowie: Członek GKO: Leszek Paweł Biedka Członek GKO: Paweł Adam Trojan (spr.) Protokolant: Anna Jedlińska przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Arkadiusza Babczuka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2018 r. odwołania wniesionego przez obrońcę w imieniu Obwinionego (...), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2018 r., sygn. akt: NDB-50/Ł/48/2017, w zakresie, w którym (...) - pełniącego w czasie naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję - Wójta Gminy (...): I...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.