powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 17 września 2018 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Członek GKO: Sylwester Kuchnio Członkowie: Członek GKO: Leszek Paweł Biedka Członek GKO: Paweł Adam Trojan (spr.) Protokolant: Anna Jedlińska przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Arkadiusza Babczuka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2018 r. odwołania wniesionego przez obrońcę w imieniu Obwinionego (...), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2018 r., sygn. akt: NDB-50/Ł/48/2017, w zakresie, w którym (...) - pełniącego w czasie naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję - Wójta Gminy (...): I. na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych umorzyła postępowanie w zakresie zarzutu - 1 - Sygn. akt [sygnatura ukryta] naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 15 ust. 1 ustawy o ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.