[ukryta sygnatura] – Postanowienie WSA w Rzeszowie – 2018

[sygnatura ukryta] - Postanowienie WSA w Rzeszowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy L. na pismo Marszałka Województwa z dnia 4 października 2018 r. nr [...] w przedmiocie pomniejszenia kwot dotacji w związku z realizacją projektu pn. "[...]" - p o s t a n a w i a - I. odrzucić skargę; II. zwrócić skarżącej Gminie L. kwotę 200 zł /słownie: dwieście złotych/ uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi. UZASADNIENIE [sygnatura ukryta] Uzasadnienie Wójt Gminy L. pismem z dnia 11.07.2018 r. nr [...], wniósł do Marszałka Województwa uwagi i zastrzeżenia do treści ustaleń zawartych w piśmie z dnia 27.06.2018 r. nr [...], dotyczących postępowania pn. "[...]". Pismem z dnia 4 października 2018 r. nr [...], Marszałek Województwa w odpowiedzi na ww. pismo z dnia 11.07.2018 r. poinformował Wójta Gminy L., że podtrzymuje swoje stanowisko co do stwierdzenia naruszenia art. 41 pkt 7 i 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz skutków tego naruszenia wyrażających się w zastosowaniu pomniejszenia korekty finansowej, jak również o tym, że zgodnie z art. 25 ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28