Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 2017-02-07, X Ga 535/16/za premium

Syn. akt X Ga 535/16/za WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący Sędzia SO Małgorzata Korfanty (spr.) Sędzia SO Iwona Wańczura Sędzia SO Barbara Przybyła Protokolant Grzegorz Kaczmarczyk po rozpoznaniu 30 stycznia 2017 r. w G. na rozprawie sprawy ze skargi (...) Spółki Akcyjnej w B. przy udziale zamawiającego Miasto R. oraz przeciwnika skargi Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z 30 listopada 2016 r. sygn. akt KIO 2036/16 1) oddala skargę; 2) zasądza od skarżącego (...) Spółki Akcyjnej w B. na rzecz zamawiającego Miasta R. kwotę 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Sygn. akt: X Ga 535/16 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 09 listopada 2016r. Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 2036/16, na mocy art. 192 ust. 1 ustawy Pzp oddaliła odwołanie wykonawcy i obciążyła kosztami postępowania (...) SA w B. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto R. z siedzibą w R. - w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28