powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok NSA – 2018

[sygnatura ukryta] - Wyrok NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Mleczko-Jabłońska Sędzia NSA Lidia Ciechomska-Florek Sędzia del. WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka (spr.) Protokolant starszy asystent sędziego Patrycja Czubała po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Gminy Bystrzyca Kłodzka od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2016 r. sygn. akt III SA/Wr 604/15 w sprawie ze skargi Gminy Bystrzyca Kłodzka na decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2015 r. nr DEF-Z.IV.433.15.2015 w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Gminy Bystrzyca Kłodzka na rzecz Zarządu Województwa Dolnośląskiego 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 5 lutego 2016 r., sygn. akt III SA/Wr 604/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę Gminy Bystrzyca Kłodzka na decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2015 r. nr DEF-Z.IV.433.15.2015 w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.