powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 13 września 2018 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego GKO Wojciech Robaczyński Członkowie: Członek GKO: Katarzyna Ronikier-Dolańska Członek GKO: Emil Kawa (spr.) Protokolant: Dorota Machnicka przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Anny Rotter, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 13 września 2018 r., odwołania złożonego przez Obwinioną (...) - zam. ul(...), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2018 r., sygn. akt: RKO-522/8/18, którym Regionalna Komisja Orzekająca uznała (...)- pełniącą w czasie zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych funkcję stanowisku...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.