powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2018

Sygn. akt [sygnatura ukryta] ORZECZENIE GŁÓWNEJ KOMISJI ORZEKAJĄCEJ W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, dnia 24 września 2018 r. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w składzie: Przewodniczący: Członek GKO: Leszek Bielecki Członkowie: Z-ca Przewodniczącego GKO: Mariusz Haładyj (spr.) Członek GKO: Katarzyna Ronikier-Dolańska Protokolant: Dorota Machnicka przy udziale Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Arkadiusza Babczuka, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 24 września 2018 r., odwołania wniesionego przez Obrońcę Obwinionego (...) (zam. (...)) - w czasie popełnienia zarzucanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych pełniącego funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta (...), od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 marca 2018 r. sygn. akt: DB-0965/77/16, w zakresie którym Regionalna Komisja Orzekająca uznała Obwinionego winnym popełnienia w dniu 27.02.2014 r. czynu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.