powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2018

Syn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia SO Sławomir Zieliński Sędzia SO Wojciech Borten Sędzia SR Dorota Znyk Protokolant: staż. Piotr Nowak po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ze skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: "I.+" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przy udziale przeciwnika skargi - zamawiającego (...) Zespołu (...) w Ł. oraz przystępujących do postępowania skargowego po stronie zamawiającego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) Spółki Akcyjnej w P., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. oraz (...) Serwis spółki z ograniczoną ...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.