Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2018-07-13, III Ca 731/18 premium

Syn. akt III Ca 731/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia SO Sławomir Zieliński Sędzia SO Wojciech Borten Sędzia SR Dorota Znyk Protokolant: staż. Piotr Nowak po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ze skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: "I.+" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przy udziale przeciwnika skargi - zamawiającego (...) Zespołu (...) w Ł. oraz przystępujących do postępowania skargowego po stronie zamawiającego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) Spółki Akcyjnej w P., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. oraz (...) Serwis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 marca 2018 roku sygn. akt KIO 412/18 1. oddala skargę; 2. zasądza od "I.+" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w P., (...) spółki z...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28