Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 2018-07-09, VIII Ga 329/18 premium

Syn. akt VIII Ga 329/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Górnik (sprawozdawca) Sędziowie: SO Anna Budzyńska SO Robert Bury Protokolant: stażysta Sylwia Kołodziejczak po rozpoznaniu dnia 9 lipca 2018 r. w S. na rozprawie sprawy ze skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (...) w M. (Hiszpania) przy udziale: przeciwnika skargi - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. (...) w B. (Niemcy) (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. uczestnika - zamawiającego: Gminy M. Ś., prowadzącym postępowanie jest Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 684/18 I. oddala skargę, II. zasądza od skarżącego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) w M. (Hiszpania) na rzecz przeciwnika skargi - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28