powrót do wyników wyszukiwania

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 2018-07-09, VIII Ga 329/18 premium

Syn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Górnik (sprawozdawca) Sędziowie: SO Anna Budzyńska SO Robert Bury Protokolant: stażysta Sylwia Kołodziejczak po rozpoznaniu dnia 9 lipca 2018 r. w S. na rozprawie sprawy ze skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (...) w M. (Hiszpania) przy udziale: przeciwnika skargi - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. (...) w B. (Niemcy) (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. uczestnika - zamawiającego: Gminy M. Ś., prowadzącym postępowanie jest Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 684/18 I. oddala skargę, II. zasądza od skarżącego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) w M. (Hiszpania) na rzecz przeciwnika skargi - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną ...

Użytkownik niezalogowany.

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników bez ograniczeń.