[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 9 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Anna Wojciechowska Katarzyna Brzeska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 30 października 2018 r. i 7 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 października 2018 r. przez odwołującego: PORR S.A. ul. Hołubcowa 123; 02-854 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa Pl. Starynkiewicza 5; 02-015 Warszawa przy udziale przystępującego: M. Sp. z o.o. ul. Płocka 164; 87- 800 Włocławek po stronie odwołującego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu do postanowienia 5.1. Ogólne zobowiązania projektowe klauzuli 5. Projektowanie Część II.3. Warunki Szczególne Kontraktu, Załącznika do SIWZ p.n. Kontrakt co do obowiązku zgłoszenia wszelkich błędów, wad i nieprawidłowości w wymaganiach zamawiającego w terminie 14 dni pod rygorem przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość dokumentacji oraz obowiązkiem poprawienia wymagań zamawiającego (PFU) na koszt wykonawcy a także obowiązkiem ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28