powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 9 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Anna Wojciechowska Katarzyna Brzeska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 30 października 2018 r. i 7 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 października 2018 r. przez odwołującego: PORR S.A. ul. Hołubcowa 123; 02-854 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa Pl. Starynkiewicza 5; 02-015 Warszawa przy udziale przystępującego: M. Sp. z o.o. ul. Płocka 164; 87- 800 Włocławek po stronie odwołującego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu do postanowienia 5.1. Ogólne zobowiązania projektowe klauzuli 5. Projektowanie Część II.3. Warunki Szczególne Kontraktu, Załącznika do SIWZ p.n. Kontrakt co do obowiązku zgłoszenia wszelkich błędów, wad i nieprawidłowości w wymaganiach zamawiającego w terminie 14 dni pod rygorem przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość dokumentacji oraz obowiązkiem poprawienia wymagań zamawiającego (PFU) na koszt wykonawcy a także obowiązkiem ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.