powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Intaris spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Infomex spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Suntar spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "PIOMAR" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pisarzowicach zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze, 2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Intaris spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.