[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Intaris spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Infomex spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Suntar spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego "PIOMAR" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pisarzowicach zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, postanawia: 1. umarza postępowanie odwoławcze, 2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Intaris spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28