powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 18 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania w dniu 18 października 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 października 2018 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Transkol Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, 25-382 Kielce, ul. Św. Leonarda 1/16 w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa przy udziale: A. wykonawcy Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie Zamawiającego, B. wykonawcy ETF Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt [sygnatura ukryta] po stronie Zamawiającego, postanawia: 1. odrzuca odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Transkol Sp. z o.o. z ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.