powrót do wyników wyszukiwania

Wyniki ankiety UZP dot. udostępnienia zakładki „Forum Praktyk Branżowych”

Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w badaniu dotyczącym udostępnienia organizacjom branżowym miejsca na stronie internetowej Urzędu (zakładki z tzw. "Forum Praktyk Branżowych") oraz udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w nim pytania. Za udostępnieniem Forum Praktyk Branżowych opowiedziała się zdecydowana większość z Państwa - aż 93% respondentów. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o stworzeniu takiego Forum, na którym możliwe będzie publikowanie praktycznych branżowych przykładów, opracowań, zapisów specyfikacji czy innych rozwiązań stosowanych w zamówieniach publicznych. Wierzymy, że inicjatywa ta, obok wzorcowych dokumentów opracowywanych przez Urząd Zamówień Publicznych i dobrych praktyk, będzie ułatwiać pogłębianie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami w poszczególnych branżowych czy specjalistycznych zamówieniach. Z uwagi na specyfikę branż oraz zamawianych rozwiązań technicznych z różnych obszarów Urząd Zamówień Publicznych (zgodnie z informacją zawartą w ankiecie...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.