powrót do wyników wyszukiwania

Wyniki ankiety UZP dot. udostępnienia zakładki „Forum Praktyk Branżowych”

Szanowni Państwo, dziękujemy za udział w badaniu dotyczącym udostępnienia organizacjom branżowym miejsca na stronie internetowej Urzędu (zakładki z tzw. "Forum Praktyk Branżowych") oraz udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w nim pytania. Za udostępnieniem Forum Praktyk Branżowych opowiedziała się zdecydowana większość z Państwa - aż 93% respondentów. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o stworzeniu takiego Forum, na którym możliwe będzie publikowanie praktycznych branżowych przykładów, opracowań, zapisów specyfikacji czy innych rozwiązań stosowanych w zamówieniach publicznych. Wierzymy, że inicjatywa ta, obok wzorcowych dokumentów opracowywanych przez Urząd Zamówień Publicznych i dobrych praktyk, będzie ułatwiać pogłębianie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami w poszczególnych branżowych czy specjalistycznych zamówieniach. Z uwagi na specyfikę branż oraz zamawianych rozwiązań technicznych z różnych obszarów Urząd Zamówień Publicznych (zgodnie z informacją zawartą w ankiecie) - NIE BĘDZIE DOKONYWAŁ OCENY MERYTORYCZNEJ zamieszczonych na stronie internetowej materiałów. Uruchomienie Forum planowane jest na styczeń 2019 roku. Przed tym terminem zostaną udostępnione zasady publikowania materiałów na ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.