powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 27 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 listopada 2018 r. przez wykonawcę Zakład Robót Drogowych O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Sikorskiego 5a, 41-922 Radzionków w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice przy udziale wykonawcy B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Daszyńskiego 449, 44-151 Gliwice zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert i w jej wyniku ujawnienie zastrzeżonej jako tajemnica przedsiębiorstwa części wyjaśnień złożonych przez B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 26 października 2018 r. oraz odrzucenie oferty złożonej przez B. Spółka z ograniczoną ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.