powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2018

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Kasprzycki Sędziowie WSA Halina Jakubiec WSA Janusz Bociąga (spr.) Protokolant sekretarz sądowy Honorata Kuźmicka-Wełna po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2018 r. sprawy ze skargi M. J. na czynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 6 czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie propozycji zatrudnienia dla funkcjonariusza skargę oddala UZASADNIENIE Pismem z dnia 6 czerwca 2018 r. nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wykonując wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 935/17 działając na podstawie art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej złożył M. J. propozycję określającą warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej w Izbie Administracji Skarbowej: 1/ rodzaj umowy o pracę - umowa o pracę na czas nieokreślony, 2/ stanowisko służbowe - starszy specjalista, zaliczane do grupy stanowisk specjalistycznych w służbie cywilnej, 3/ miejsce wykonywania pracy - K 4/ komórka organizacyjna - Referat [...] w Izbie Administracji Skarbowej w K W piśmie tym ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.