[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2018

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Kasprzycki Sędziowie WSA Halina Jakubiec WSA Janusz Bociąga (spr.) Protokolant sekretarz sądowy Honorata Kuźmicka-Wełna po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2018 r. sprawy ze skargi M. J. na czynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 6 czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie propozycji zatrudnienia dla funkcjonariusza skargę oddala UZASADNIENIE Pismem z dnia 6 czerwca 2018 r. nr [...] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wykonując wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt III SA/Kr 935/17 działając na podstawie art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej złożył M. J. propozycję określającą warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej w Izbie Administracji Skarbowej: 1/ rodzaj umowy o pracę - umowa o pracę na czas nieokreślony, 2/ stanowisko służbowe - starszy specjalista, zaliczane do grupy stanowisk specjalistycznych w służbie cywilnej, 3/ miejsce wykonywania pracy - K 4/ komórka organizacyjna - Referat [...] w Izbie Administracji Skarbowej w K W piśmie tym ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28