powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt: KIO 1935/18 KIO 1948/18 WYROK z dnia 13 listopada 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Członkowie: Jolanta Markowska Anna Osiecka Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 19 października 2018 r. oraz 5 listopada 2018 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A) w dniu 25 września 2018 r. przez Wykonawcę Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 (sygn. akt KIO 1935/18); B) w dniu 27 września 2018 r. przez Wykonawcę Comarch Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39A (31-864 Kraków) (sygn. akt KIO 1948/18) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa - Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70 (00-175 Warszawa) przy udziale Wykonawcy DXC Technology Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowa 2A (02-678 Warszawa) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1935/18 i KIO 1948/18 po stronie Odwołujących Asseco Poland S.A oraz Comarch Polska S.A. Wykonawcy Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Przemysłowa 13 (35-105 Rzeszów) ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.