Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-09-21, KIO 1805/18

Sygn. akt: KIO 1805/18 WYROK z dnia 21 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Protokolant: Klaudia Ceyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 września 2018 r. przez wykonawcę Linde Gaz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17 (31-864 Kraków) w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 265 (30-663 Kraków) przy udziale wykonawcy Air Liquide Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 9 (31-358 Kraków), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Linde Gaz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zaświadczenie o niezaleganiu z niemiec

1   -   wykonawcę Linde Gaz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul

2   -   wykonawcy Air Liquide Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul

3   -   wykonawcę Linde Gaz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i zalicza

+80 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28