Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-09-06, KIO 1696/18

Sygn. akt: KIO 1696/18 WYROK z dnia 6 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 4 września 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sanoku, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: dokonanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a mianowicie wykreślenie w pkt XIV. "Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert" pkt 3) "pracownicy zatrudnieni do odbioru odpadów- 10 %" oraz lit. c. "Kryterium pracownicy zatrudnieni do odbioru odpadów (P3) oceniane będzie następująco" zawierającą opis oceny kryterium oraz nakazuje uwzględnienie konsekwencji powyższych zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami; 2. Pozostałe zarzuty odwołania uznaje za niezasadne; 3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa i 3.1. Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (...

Przykładowe fragmenty dla hasła PSZOK

1   -   dowodzie - mapce, wskazał planowane punkty PSZOK w większej od siebie odległości

2   -   jest uprawnieniem Zamawiającego. Utworzenie punktów PSZOK należy uznać za jedną z

3   -   służyć utworzenie i wyposażenie punktów PSZOK. Ponadto, zdaniem Izby nie ogranicza

+43 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28