Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-08-22, KIO 1579/18

Sygn. akt: KIO 1579/18 WYROK z dnia 22 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 22 sierpnia 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowo- Handlowa GAZTUR M.B. z siedzibą w Kościerzynie, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie przy udziale wykonawcy R. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ermed" R. Z. z siedzibą w Bydgoszczy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowo-Handlowa GAZTUR M. B. z siedzibą w Kościerzynie i 2.1. Zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 7 500 zł. 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowo-Handlowa GAZTUR M. B. z siedzibą w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   Zamawiający był uprawniony odstąpić od wezwania Odwołującego do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny biorąc pod uwagę okoliczność, że

2   -   że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, tym samym jest zobligowany do udzielenia na tyle wyczerpujących i pełnych wyjaśnień aby rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie

3   -   również twierdzenia Odwołującego, że złożone wyjaśnienia, jeśli zostały uznane za niewystarczające, powinny skłonić Zamawiającego do skierowania kolejnego wezwania. Jakkolwiek ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest jak najbardziej możliwe to

+87 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28