Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-08-22, KIO 1579/18

Sygn. akt: KIO 1579/18 WYROK z dnia 22 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 22 sierpnia 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowo- Handlowa GAZTUR M.B. z siedzibą w Kościerzynie, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie przy udziale wykonawcy R. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ermed" R. Z. z siedzibą w Bydgoszczy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowo-Handlowa GAZTUR M. B. z siedzibą w Kościerzynie i 2.1. Zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 7 500 zł. 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę M. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowo-Handlowa GAZTUR M. B. z siedzibą w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła okoliczności oczywiste, które nie wymagają wyjaśnienia

1   -   ujawnionych w ofertach wynikały z oczywistych okoliczności niewymagających wyjaśnienia. Ponadto, zaoferowana przez Wykonawcę cena

2   -   firmą Gregor-Trans G. Ch., która przewyższała ceny wskazane w pozostałych ofertach w ocenie Zamawiającego nie stanowiło okoliczności oczywistej, która nie wymagała wyjaśnienia. Ceny zaproponowane w postępowaniu o

3   -   zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Zgodnie z art. 90 ust

+88 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28