[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2018

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 14 listopada 2018 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S przeciwko Stadt Solingen, przy udziale: Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Bergisch Land e.V., Malteser Hilfsdienst e.V., Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Solingen [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższy sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy)] Postepowanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Wyłączenia szczególne w zakresie zamówień na usługi - Usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom - Organizacje lub stowarzyszenia o charakterze niekomercyjnym - Usługi transportu sanitarnego 1. Stosownie do treści art. 10 lit. h) dyrektywy 2014/24/UE(2) nie ma ona zastosowania do zamówień publicznych obejmujących określone usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom świadczonych przez organizacje lub stowarzyszenia o charakterze niekomercyjnym. 2. W drodze wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy wyłączenie to obejmuje "...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Aktywuj dostęp bez limitu aby cieszyć się dostępem bez ograniczeń kiedy tylko chcesz.

Realizacja zamówienia trwa ok 2 minut, a opłatę wnosisz dopiero po otrzymaniu faktury.