powrót do wyników wyszukiwania

Wspólne udzielanie zamówień.docx

Porozumienie w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego Spis treści Wprowadzenie 1 1. Istota i cel grupy zakupowej w systemie zamówień publicznych 2 2. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania grupy zakupowej w systemie zamówień publicznych 3 3. Koszty wspólnego udzielania zamówień 5 4. Podmioty tworzące grupę zakupową w systemie zamówień publicznych 6 5. Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia 8 6. Przedmiot zamówienia w postępowaniu wspólnym 10 7. Specyfika prowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia przez zamawiających działających wspólnie 11 8. Porozumienie pomiędzy zamawiającymi 16 9. Odpowiedzialność zamawiających 17 10. Odpowiedzialność osób wykonujących czynności w imieniu zamawiającego 18 11. Podsumowanie 19 12. Wzór porozumienia w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego 20 Wprowadzenie Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.