Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-08-01, KIO 1413/18

Sygn. akt: KIO 1413/18, WYROK z dnia 1 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz Członkowie: Monika Szymanowska Ryszard Tetzlaff Protokolant: Norbert Sierakowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lipca 2018 r. przez wykonawcę A. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ECO POWER 4U mgr inż. A. C. z siedzibą w Krakowie przy ul. Por. Halszki 24/2 (30-611 Kraków) w postępowaniu prowadzonym przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach przy ul. Bieckiej 9B (39-300) przy udziale wykonawcy T. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BICO GROUP T. P. z siedzibą w Warszawie przy ul. Staniewickiej 1 lok. 2 (03-310 Warszawa), zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu i odrzucenia jego oferty oraz dokonanie ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego; 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego - Związek Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach i: 2.1. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wprowadzenie zamawiającego w błąd

1   -   wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty zamawiający ustalił, że odwołujący wprowadził go w błąd, a to wprowadzenie w błąd polegało w szczególności na tym, że w wykazie usług odwołujący wskazał, pełnienie nadzoru inwestorskiego, w tym przygotowanie projektu i rozliczenie

2   -   pojęcia "usługi" z pojęciem "zadania". Zamawiający nie wykazuje ani nie uzasadnia, na czym miałoby polegać wprowadzenie zamawiającego w błąd lub jakiej niezgodności ze stanem faktycznym dotyczyć. Zamawiający wskazuje jedynie i wiąże ten

3   -   wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu. Zawarta w obu przepisach przesłanka wprowadzenia zamawiającego w błąd polega na przedstawieniu przez wykonawcę

+150 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28