[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2018

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Łodzi SENTENCJA Dnia 13 września 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Teresa Rutkowska (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Irena Krzemieniewska, Sędzia WSA Ewa Alberciak, , Protokolant Sekretarz sądowy Blanka Kuźniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2018 roku sprawy ze skargi Powiatu Radomszczańskiego na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2018 roku nr 12/2018/PR w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu oddala skargę. UZASADNIENIE Decyzją z dnia 9 kwietnia 2018 r. nr 12/2018/PR Zarząd Województwa Łódzkiego po rozpoznaniu odwołania Powiatu Radomszczańskiego od własnej decyzji z dnia 28 grudnia 2016 r. nr 24/RP/2016 w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu, uchylił powyższą decyzję oraz określił kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 3.537 201,43 zł wraz z odsetkami liczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Jak wynika z akt, w dniach: 12-29.06.2012 r. oraz 02-09.07.2012 r. Instytucja Zarządzająca RPO WŁ przeprowadziła kontrolę na zakończenie realizacji projektu pn.: "Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28