powrót do wyników wyszukiwania

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 25 października 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na dostawy materiałów i sprzętu do diagnostyki medycznej - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 42 - Udzielenie - Zakres uznania instytucji zamawiającej - Szczegółowe sformułowanie specyfikacji technicznych W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (sąd najwyższy Litwy) postanowieniem z dnia 30 czerwca 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 10 lipca 2017 r., w postępowaniu: "Roche Lietuva" UAB przy udziale: Kauno Dainavos poliklinika VšĮ, TRYBUNAŁ (dziewiąta izba), w składzie: K. Jürimäe, prezes izby, E. Juhász (sprawozdawca) i C. Vajda, sędziowie, rzecznik generalny: J. Kokott, sekretarz: A. Calot Escobar, uwzględniając pisemny etap postępowania, rozważywszy uwagi przedstawione: - w imieniu "Roche Lietuva" UAB przez G. Balčiūnasa i K. Karpickisa, advokatai, - w imieniu Kauno Dainavos poliklinika VšĮ przez K. Laurynaitė i J. Judickienė, advokatai, - w imieniu rządu litewskiego przez D. Kriaučiūnasa, K. Dieninisa i D. Stepanienė, działających w charakterze pełnomocników, - w imieniu rządu greckiego przez M. ...

Użytkownik niezalogowany.

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.