[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu ArbitrówStanisław Brylski Arbitrzy:Grażyna Kozłowska Stanisław Chudecki ProtokolantMagdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17.08.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum :Aspen Sp. z o.o. ;Aspen Plus Sp. z o.o. Kraków, ul. Bularnia 5 od oddalenia przez zamawiającego Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza Kraków, ul. Prądnicka 35-37 protestu z dnia 27 lipca 2005 r. orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża Konsorcjum :Aspen Sp. z o.o.; Aspen Plus Sp. z o.o. Kraków, ul. Bularnia 5 i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 570 zł 49 gr (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych czterdzieści dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez Konsorcjum :Aspen Sp. z o.o. ;Aspen Plus Sp. z o.o. Kraków, ul. Bularnia 5 2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx 3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych UZP 4) dokonać zwrotu kwoty 1 103 zł 51 gr (słownie: jeden tysiąc sto trzy złote ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wadium nie obejmuje terminu związania ofertą

1   -   niezwłocznie informuje wykonawców którzy złożyli oferty o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą i wzywając ich pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres (art. 181

2   -   poinformowania wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą i wezwania ich do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą pod rygorem wykluczenia z postępowania. Wobec powyższego, zabezpieczenie oferty wadium przez cały okres przedłużonego terminu związania oferta ciąży na oferencie. Zamawiający zgodnie

3   -   poinformowania oferentów o zawieszenia biegu terminu związania ofertą oraz o obowiązku przedłużenia ważności wadium pod rygorem wykluczenia. Nie zasługuje na uwzględnienie odwołanie w zakresie zarzutu odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ. Zamawiający

+19 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28