Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-06-28, KIO 1205/18

Sygn. akt: KIO 1205/18 WYROK z dnia 28 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Daniel Konicz Protokolant: Marta Słoma po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 czerwca 2018 r. przez Odwołującego - wykonawcę TRACTEBEL ENGINEERING S.A. z siedzibą w Katowicach, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Urząd Morski w Słupsku, przy udziale Przystępującego po stronie Zamawiającego - wykonawcy Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie, orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania udostępnienia Odwołującemu informacji zawartych w złożonych przez Przystępującego wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny z 11 kwietnia i 3 czerwca 2018 r. wraz z załącznikami: nr 7 do wyjaśnień z 11 kwietnia 2018 r. i nr 21-24 do wyjaśnień z 3 czerwca 2018 r. wobec jego uwzględnienia przez Zamawiającego, przy braku sprzeciwu Przystępującego, 2. Uwzględnia odwołanie w pozostałym zakresie i nakazuje Zamawiającemu: 2.1. unieważnienie wyboru oraz badania i oceny oferty Przystępującego; 2.2. uznanie za bezskuteczne zastrzeżenia jako tajemnicy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła udostępnienie załączników do protokołu

1   -   czerwca 2018 r. wraz z załącznikami: nr 7 do wyjaśnień z 11 kwietnia 2018

2   -   r., drogą elektroniczną, Odwołujący wystąpił do Zamawiającego o udostępnienie załączników do protokołu postępowania. W dniu 11 czerwca 2018 r. Zamawiający udostępnił Odwołującemu drogą elektroniczną część załączników do protokołu postępowania, z wyłączeniem złożonych przez

3   -   w którym zapoznał się z udostępnioną mu częścią załączników do protokołu postępowania. Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący

+94 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28