[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 27 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Artur Szmigiel po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie w dniu 27 czerwca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 czerwca 2018 r. przez wykonawcę AG-COMPLEX Sp. z o.o., ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez M. st. Warszawa Dzielnica Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa przy udziale wykonawcy A. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Oskarbud A. S., ul. Kordeckiego 11, 05-230 Kobyłka zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu: a) zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia oferty Oskarbud A. S. mimo, że złożona przez w/w Wykonawcę oferta zawiera rażąco niską cenę, a w złożonych wyjaśnieniach w/w Wykonawca nie potwierdził, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, b) wyboru oferty Oskarbud A. S., która zawiera rażąco niską cenę, c) naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, d) częściowo - zaniechania odtajnienia części ...

Przykładowe fragmenty dla hasła interes w unieważnieniu postępowania

1   -   konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, d) częściowo - zaniechania odtajnienia części wyjaśnień Oskarbud A. S. w zakresie rażąco niskiej ceny, i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z

2   -   stanowiskiem ETS, Wykonawcy mają także interes w unieważnieniu postępowania. W tym zakresie Izba wskazuje za

3   -   i odwołanie wzajemne tworzą uzasadniony interes w ponownym wszczęciu postępowania przetargowego oraz pkt 33 wyroku

+352 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28