[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

Warszawa, dnia 09.05.2018 r. KU/46/2018/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa postępowanie prowadzi: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Rejon Centralny ul. Minerska 16 04-506 Warszawa Rodzaj zamówienia: dostawa Przedmiot zamówienia : zakup i dostawa podkładów strunobetonowych typu PS-94 lub PS-93 niezbędnych do wykonania robót zasadniczych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data wszczęcia postępowania: 21.12.2017 r. Numer ogłoszenia o zamówieniu: 2017/S 245 - 513066 Wartość zamówienia: 106 872 000,00 zł (25 598 696,97 euro) w tym wartość: - zamówienia podstawowego: 71 248 000,00 zł (17 065 797,98 euro) - zamówienia opcjonalnego: 35 624 000,00 zł (8 532 898,99 euro) Środki UE: Instrument "Łącząc Europę" Rodzaj procedury: zamówienie sektorowe 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: Po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej przedmiotowego postępowania na podstawie art. 161 ust. 1 w związku z art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy Pzp, Prezes Urzędu Zamówień ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28