[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

Warszawa, dnia 2018 r. UZP/DKUE/KD/24/2017 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Gmina Wąchock ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: "Przebudowa drogi gminnej ulicy Błonie w Wąchocku" oraz "Przebudowa sieci gazowej w związku z przebudową ulicy Błonie w Wąchocku" Tryb postępowania: przetarg nieograniczony (procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp) Data wszczęcia postępowania: 12.08.2016 r. Numer ogłoszenia o zamówieniu: 300941-2016 Wartość zamówienia: 413.801,99 zł (tj. 99.116,62 euro) Środki UE: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 Rodzaj procedury: zamówienie klasyczne 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: Po przeprowadzeniu kontroli doraźnej przedmiotowego postępowania na podstawie art. 161 ust. 1 w związku z art. 165 ust. 1 ustawy Pzp, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zarzuca zamawiającemu: 1) naruszenie: - art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy TRASBUD BUDOWNICTWO xxxxx, yyyyy Sp. jawna do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28