Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-07-19, KIO 1295/18

Sygn. akt: KIO 1295/18 WYROK z dnia 19 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Bartosz Stankiewicz Monika Szymanowska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 lipca 2018 r. przez wykonawcę Sinohydro Corporation Ltd. w Pekinie (Chiny) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Astaldi S.p.A w Rzymie (Włochy), Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. w Ankarze (Turcja) i Gülermak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Sinohydro Corporation Ltd. w Pekinie (Chiny) i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Sinohydro Corporation Ltd. w Pekinie (Chiny) tytułem wpisu od odwołania. 3. zasądza od wykonawcy Sinohydro Corporation Ltd. w Pekinie (Chiny) na rzecz Miasta Stołecznego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 24 ust. 1 pkt 20"

1   -   kontekście ewentualnego naruszenia przez niego art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy P.z.p. Kompetencja

2   -   transponujących to prawo. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy P.z.p., zamawiający

3   -   przystępujących z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy P.z.p. winno

+18 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28