Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2018-07-20, XXIII Ga 849/18 premium

Sygn. akt XXIII Ga 849/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Szczurowski Sędziowie: SO Bolesław Wadowski SO Paweł Kieta (spr.) Protokolant: prot. sąd. Patryk Kaczmarski po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w W. odwołujących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia Przedsiębiorstwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w K. i (...) spółki akcyjnej z siedzibą w S. na skutek skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. i (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na skutek apelacji skarżących od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 550/18 I. zmienia zaskarżony wyrok w pkt 1 i 2.2 i w pkt 1 oddala odwołanie, zaś w pkt 2 zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia Przedsiębiorstwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w K. i (...) spółki akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty +48 570 779 764

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28